Telle penger

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/10
Hakemerke

Hvor mye penger har du tilsammen?

10 kr + 20 kr + 5 kr
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte