Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
8/10
Hakemerke

Er tallet et siffer?

8

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte