Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Hvor mange siffer har dette tallet?

1 ener
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte