Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
5/10
Hakemerke

Hva er ti mindre enn 28?

Tallinje 10-30
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte