Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
8/10
Hakemerke

Hvilket tall peker pilen på?

Pil som peker på 18 på en tom 10-20 tallinje
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte