Digital og analog klokke

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/12
Hakemerke

Hva er klokken?

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte