Види дробів

Iснують рiзнi види дробiв. Сьогоднi ти познайомишся з трьома з них. Це правильнi дроби, неправильнi дроби та мiшанi числа.

Правильний дрiб

Дрiб, у якому числове значення чисельника менше, нiж числове значення знаменника, називається правильним дробом.

Неправильний дрiб

Дрiб, у якому числове значення чисельника бiльше, нiж числове значення знаменника, називається неправильним дробом.

Мiшане число

Неправильний дрiб можна виразити у виглядi цiлого числа з дробовою частиною. Ми називаємо такi числа мiшаними числами.

Хочеш дiзнатися, як перетворити мiшане число на неправильний дрiб?

Помнож число в знаменнику дробової частини на цiлу частину. До отриманого добутку додай чисельник. Так отримаєш чисельник неправильного дробу. Знаменник не змiнюється:

2 1 4 = 2 × 4 4 + 1 4 = 8 4 + 1 4 = 8 + 1 4 = 9 4.

Хочеш дiзнатися, як перетворити неправильний дрiб на мiшане число?

Спершу запитай себе: на скiльки частин знаменник дiлить чисельник? У цьому разi розв’язком буде 2, тому що 4 × 2 = 8. Результат операцiї множення має бути меншим, нiж чисельник. Тепер запитай: якщо вiдняти одне вiд одного цiлi числа, якою буде остача, тобто скiльки залишиться частин? У цьому разi розв’язком буде 9 8 = 1. Дрiб у мiшаному числi має вигляд 1 4. Обчислення матиме такий вигляд:

9 4 = 4 4 + 4 4 + 1 4 = 1 + 1 + 1 4 = 2 1 4.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!