Розв’язки

Завдання 1

1.1)

а)

Значення x 0 1 2 3 4 5 6
Значення y 5 6 7 8 9 10 11
б)

Значення x 0 1 2 3 4 5 6
Значення y 1 4 7 10 13 16 19
c)

Значення x 0 1 2 3 4 5 6
Значення y 8 6 4 2 0 2 4
d)

Значення x 0 1 2 3 4 5 6
Значення y 4 6 16 26 36 46 56
1.2)

a)

Значення x 3 2 1 0 1 2 3
Значення y 6 4 2 0 2 4 6
b)

Значення x 3 2 1 0 1 2 3
Значення y 13 12 11 10 9 8 7
c)Значення x та Значення y


-3 -17


-2 -13


-1 -9


0 -5


1 -1


2 3


3 7


Значення x 3 2 1 0 1 2 3
Значення y 17 13 9 5 1 3 7
d)Значення x та Значення y


-3 -20


-2 -12


-1 -4


0 4


1 12


2 20


3 28


Значення x 3 2 1 0 1 2 3
Значення y 20 12 4 4 12 20 28
1.3)


Графiк функцiї f(x) = x + 1, що йде вiд x = 0 до x = 6

(а)

Графiк функцiї g(x)=3x+1, що йде вiд x=0 до x=6

(б)

Графiк функцiї h(x)=-2x+8, що йде вiд x=0 до x=6

(в)

Graph of i(x)=10x-4, що йде вiд x=0 до x=6

(г)

1.4)


Графiк функцiї f(x)=2x, що йде вiд x=-3 до x=3

(а)

Графiк функцiї g(x)=-x+10, що йде вiд x=-3 до x=3

(б)

Графiк функцiї h(x)=4x-5, що йде вiд x=-3 до x=3

(в)

Графiк функцiї i(x)=8x+4, що йде вiд x=-3 до x=3

(г)

Завдання 2

2.1)

а)
a = 2, b = 1, f(x) = 2x + 1
б)
a = 2, b = 0, f(x) = 2x
в)
a = 3, b = 3, f(x) = 3x + 3
г)
a = 1, b = 10, f(x) = x + 10

2.2)

а)
a = 2, b = 10, f(x) = 2x + 10
б)
a = 4, b = 10, f(x) = 4x + 10
в)
a = 3, b = 9, f(x) = 3x + 9
г)
a = 1, b = 32, f(x) = x + 32

Завдання 3

3.1)

а)
y = 4x + 2
б)
y = 3x 2
в)
y = 2x + 3
г)
y = x 4

а)
y = 4x + 2
б)
y = 3x 2
в)
y = 2x + 3
г)
y = x 4

3.2)

а)
y = 1.5x + 3
б)
y = 2x + 3.5
в)
y = 3.5x + 1
г)
y = 3x + 0.5

а)
y = 1.5x + 3
б)
y = 2x + 3.5
в)
y = 3.5x + 1
г)
y = 3x + 0.5

Завдання 4

4.1)

f(x) та h(x)

4.2)

Тiльки (б) є пропорцiйною функцiєю, y = 4x

4.3)

Графiк (a) є пропорцiйною функцiєю, f(x) = 5x

Завдання 5

5.1)

p(x) (k = 1000) та h(x) (k = 1 3 )

5.2)

Таблицi a) та d) вiдповiдають обернено пропорцiйнiй функцiї

5.3)

Усi графiки, крiм в), обернено пропорцiйнi

Завдання 6

6.1)

Обираємо компанiю «Король таксi». Тодi заплатимо $25 за подорож, у той час як послуги компанiї «Мiське таксi» коштували б $40.

6.2)

а)
$420
б)
У подорож вирушив 21 друг.

а)
$420
б)
У подорож вирушив 21 друг.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!