Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Ділення як дія, протилежна множенню

Дiлення — це дiя, протилежна множенню. Його можна використовувати, щоб роздiлити групу предметiв на кiлька менших груп однакового розмiру.

Операцiя дiлення складається з дiленого, двокрапки та дiльника. Коли ми дiлимо, то насправдi вiдповiдаємо на запитання «Яке число потрiбно помножити на дiльник, щоб отримати дiлене?»

Правило

Важливi термiни та вирази

ДIЛЕНЕ:ДIЛЬНИК

Погляньмо, як дiлення може спростити нам життя. Уяви, що ти маєш 12 бананiв i хочеш подiлитися ними з 3 сусiдами. Як роздiлити 12 бананiв на 4 осiб? Скiльки бананiв отримає кожен з вас? Якщо ти не вмiєш дiлити, то можеш вирiшити проблему, роздiливши банани на чотири окремi купки, в кожну з яких ти кластимеш по одному банану, доки бананiв не залишиться.

Чотири купки по три банана в кожнiй

Це може зайняти багато часу, i тобi доведеться багато записувати. На щастя, є iнший спосiб зробити це: оскiльки ти вмiєш множити, то можеш використовувати множення, щоб роздiлити банани за допомогою дiлення! Множення та дiлення — це операцiї, що протилежнi одна однiй, так само як додавання та вiднiмання.

Помiркуй

Чи правда, що якщо роздiлити дванадцять бананiв на чотирьох осiб, то кожен отримає по три банани, адже ми знаємо, що

3 4 = 12?

Саме так! Щоб отримати 12, потрiбно мати 4 трiйки. А отже, якщо ти роздiлиш 12 бананiв мiж собою та 3 сусiдами, то кожен з вас отримає по 3 банана.

Розгляньмо кiлька прикладiв iз використанням таблицi множення:

Приклад 1

З таблицi множення ми знаємо, що 5 3 = 15. Скiльки буде 15:3?

Як бачимо, 15 є дiленим, а 3 — дiльником. Отже, запитання в тому, яке число потрiбно помножити на 3, щоб отримати 15? Вiдповiдь — 5. Записуємо її так:

15:3 = 5

Приклад 2

З таблицi множення ми знаємо, що 9 8 = 72. Скiльки буде 72:9?

Як бачимо, 72 є дiленим, а 9 — дiльником. Отже, запитання в тому, яке число потрiбно помножити на 9, щоб отримати 72? Вiдповiдь — 8. Записуємо її так:

72:9 = 8

Приклад 3

З таблицi множення ми знаємо, що 6 7 = 42. Скiльки буде 42:6?

Як бачимо, 42 є дiленим, а 6 — дiльником. Отже, запитання в тому, яке число потрiбно помножити на 6, щоб отримати 42? Вiдповiдь — 7. Записуємо її так:

42:6 = 7

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання на дiлення? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!