Приклади ділення у стовпчик

У цiй частинi я наводжу кiлька додаткових прикладiв дiлення у стовпчик. Було б корисно простежити, що вiдбувається, коли розрахунок не складається або коли остача замала. Насолоджуйся розрахунками!

Приклад 1

Обчисли 42:4 i 79:3.

42 : 4 = 10,5, розв’язане шляхом дiлення у стовпчик.     79 : 3 = 26,3,  розв’язане шляхом дiлення у стовпчик.

У прикладi праворуч я зупинила обчислення, хоча остача дорiвнює 1. Я роблю це тому, що для остачi 1 я постiйно отримуватиму 3 пiсля коми. Згiдно з правилом iз попередньої сторiнки, я справдi маю додати 0. Тодi я маю вказати, на що множити, а саме на 3. Знову-таки, отримую 10 9, а отже, остача дорiвнює 1.

Помiркуй

Чи можна застосовувати цей спосiб дiлення, якщо нам дано дрiб?

Звiсно! Дiлення у стовпчик i дроби — це два рiзних способи запису задачi на дiлення, а отже, вони взаємозамiннi. Якщо в тебе виникли труднощi з дробом, спробуй дiлення у стовпчик: цей спосiб завжди працює.

Приклад 2

Обчисли 623:13 i 428:5.

623 ÷ 13 = 47,92, розв’язане шляхом дiлення у стовпчик.     428 ÷ 5 =  85,6, розв’язане шляхом дiлення у стовпчик.

У прикладi праворуч я зупинила обчислення попри те, що остача дорiвнює 4. В умовi шкiльної задачi вказується, скiльки десяткових знакiв потрiбно включити, перш нiж можна зупинити обчислення. У цiй задачi я вибрала два десяткових знака.

Приклад 3

Обчисли 525:3 i 1575:15.

525 подiлити на 3 = 175, розв’язане шляхом дiлення у стовпчик.     1575  подiлити на 15 = 105, розв’язане шляхом дiлення у стовпчик.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!