Що таке дроби?

Дрiб – це також число, але воно має дещо iнший вигляд, нiж iншi числа, до яких ми звикли. Дрiб складається з чисельника, риски дробу та знаменника.

Правило

Важливi термiни та вирази

ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК

Дрiб iз 2 в чисельнику та 4 в знаменнику

Дрiб показує, скiльки частин чогось в нас є. Кожна частина має однаковий розмiр. Чисельник показує, скiльки цих частин у нас є. Знаменник показує, скiльки всього є частин.

Якщо ви з другом порiвну роздiлите пiцу, кожен отримає пiв пiци. Якби ми використали десяткове число, то написали б, що кожен отримав по 0.5 пiци. Це також можна записати у виглядi дробу: 1 2. Уяви це собi як «1 пiцу, роздiлену мiж 2 людьми». Риска дробу означає «подiлити на». Поглянь на малюнок нижче.

Що як твоя молодша сестра зайде до кiмнати саме тодi, коли ти збираєшся нарiзати пiцу? Ранiше пiцу мали їсти лише двоє, а тепер потрiбно нарiзати її так, щоб усi троє отримали по однаковiй частинi. Скiльки тепер отримає кожен з вас?

Три пiци, розрiзанi на частини

Кожен отримає третину пiци. Це також можна записати як дрiб: 1 3. Уяви це собi як «1 пiцу, роздiлену мiж 3 людьми». Якщо ти розрiжеш пiцу на 3 шматки, то ти, твiй друг i молодша сестра отримаєте по одному шматочку. У чисельнику показано загальну кiлькiсть шматочкiв пiци, тобто 3.

Ми нарiзали ту саму пiцу в обох прикладах вище, але отримали рiзну кiлькiсть залежно вiд того, з ким доводилося дiлити пiцу. Коли ми роздiлили її мiж трьома людьми, кожен з нас отримав 1 3 = 0.33. Це менше, нiж 1 2 = 0.5, тобто кiлькiсть, яку ми отримаємо, якщо роздiлимо пiцу мiж двома людьми.

Рiзнi зображення дробу 1/3

Риска над числом 3 означає, що за ним йде нескiнченна кiлькiсть трiйок. Нижче наведено кiлька прикладiв дробiв i їх запис у формi десяткового числа.

Приклади дробiв та їх числовi значення в десятковiй формi

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання на дроби? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!