Додавання та віднімання (позиційна система числення)

Плюс / Додавання

Коли ми додаємо два додатних числа, то збiльшуємо їх. Пiд час додавання десяткових чисел потрiбно додавати числа з однаковим розрядним значенням.

Правило

Важливi термiни та формули

ДОДАНОК + ДОДАНОК = СУМА

Зазвичай замiсть плюс або додавання ми кажемо додати.

Приклад 1

Додай 3 i 6.

Оскiльки обидва числа знаходяться в розрядi одиниць, їх можна додати безпосередньо. Отримуємо

3 + 6 = 9

Приклад 2

Додай 12 i 25.

Мiркуй так:

 • Число 12 має 1 у розрядi десяткiв i 2 у розрядi одиниць.

 • Число 25 має 2 у розрядi десяткiв i 5 у розрядi одиниць.

 • Насамперед додаємо числа в розрядi одиниць. Отримуємо

  2 + 5 = 7
 • Потiм додаємо числа в розрядi десяткiв. Отримуємо

  1 + 2 = 3
 • Ми отримали 3 в розрядi десяткiв i 7 у розрядi одиниць. Отже, вiдповiдь буде 37, тобто

  12 + 25 = 37

Мiнус / Вiднiмання

Коли ми вiднiмаємо додатнi числа одне вiд одного, то зменшуємо їх. Пiд час вiднiмання десяткових чисел одне вiд одного потрiбно вiднiмати числа з однаковим розрядним значенням. Зазвичай ми кажемо вiдняти, а не вiднiмання.

Правило

Важливi термiни та формули

ЗМЕНШУВАНЕ ВIД’ЄМНИК = РIЗНИЦЯ

Приклад 3

Вiднiми 6 вiд 9.

Обидва числа знаходяться в розрядi одиниць, тож вiднiмання можна виконати безпосередньо. Отримуємо

9 6 = 3

Приклад 4

Вiднiми 25 вiд 48.

Мiркуй так:

 • Число 48 має 4 в розрядi десяткiв i 8 у розрядi одиниць.

 • Число 25 має 2 в розрядi десяткiв i 5 у розрядi одиниць.

 • Насамперед вiднiмаємо числа в розрядiв одиниць. Отримуємо

  8 5 = 3
 • Потiм вiднiмаємо числа в розрядi десяткiв i отримуємо

  4 2 = 2
 • Тепер маємо 2 в розрядi десяткiв i 3 в розрядi одиниць. Отже, вiдповiдь буде

  48 25 = 23

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!