Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як множити числа у стовпчик


Тепер ми навчимося множити великi числа одне на одне. Цей спосiб iнодi називають «множенням у стовпчик». Переглянь навчальнi вiдео про множення у стовпчик тут.

Правило

МНОЖНИК МНОЖНИК = ДОБУТОК

Пiд час множення числа називають по-рiзному. Числа, якi множаться одне на одне, називають множниками, а результат множення — добутком.

Приклад 1

Знайди добуток множникiв 6 i 7.

Щоб розв’язати це завдання, потрiбно помножити два числа одне на одне.

6 7 = 42

Правило

ЧИСЛО 0 = 0 ЧИСЛО 1 = ЧИСЛО

ЧИСЛО 0 = 0ЧИСЛО 1 = ЧИСЛО

Якщо помножити число на 0, добуток завжди дорiвнюватиме 0. Якщо помножити число на 1, добуток завжди дорiвнюватиме самому числу.

Приклад 2

Множення на 0 i 1

9562 0 = 031 1 = 31

Ти вже вмiєш множити числа. Метод множення бiльших чисел складається з багатьох крокiв, тому я спробую пояснити, що вiдбувається загалом, замiсть описувати процес крок за кроком. Уважно розглянь наведенi далi приклади!

Щоб максимально спростити процес, постав найменший множник праворуч вiд знака множення. Почни з останньої цифри множника праворуч i помнож її на кожну цифру множника лiворуч, починаючи з цифри, найближчої до знака множення. Це означає, що спочатку потрiбно помножити цифру в розрядi одиниць, потiм у розрядi десяткiв i так далi. Ми часто отримуємо числа, бiльшi за 9. У цьому випадку ставимо цифру з розряду одиниць пiд рискою, а цифру з розряду десяткiв — над наступною цифрою, на яку збираємося множити. Коли множимо на цю цифру, не забуваймо додати перенесенi десятки до добутку.

Повторюємо цi дiї, коли переходимо до наступної цифри множника праворуч, але записуємо вiдповiдь на рядок нижче, змiстивши її далi на один промiжок. Нарештi, додаємо всi числа пiд рискою за допомогою метода стовпчика.

Приклад 3

Множення на число з однiєї цифри

Обчисли 27 5, 347 8 i 2435 3.

27*5=135     347*8=2776     2435*3=7305

Приклад 4

Множення на число з двох цифр

Обчисли 23 35, 207 18 i 8763 45.

23*35=805     207*18=3726     8763*45=394335

Приклад 5

Множення великих чисел

Обчисли 753 391 i 6043 840.

753*391=294423     6043*840=5076120

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!