Як перетворити експоненційний запис на стандартний

Тепер ми докладнiше розглянемо, як перетворити експоненцiйний запис числа назад на стандартний запис. Суть полягає в тому, щоб переписати степiнь числа 10, а потiм помножити число a на це число.

Правило

Перетворення експоненцiйного запису на стандартний

  • Обчисли степiнь числа 10 (наприклад, 104 = 10000).

  • Помнож два числа одне на одне.

Правило

Перемiщення коми перетворення експоненцiйного запису на стандартний

  • Якщо маєш велике число, коли n > 1 у 10n, потрiбно перемiстити кому вправо, щоб записати число у стандартному виглядi. Число буде бiльше за 1.

  • Якщо маєш мале число, коли n < 0 у 10n, потрiбно перемiстити кому влiво, щоб записати число у стандартному виглядi. Отримаєш число мiж 0 i 1.

Ось кiлька прикладiв, у яких степiнь числа 10 має додатний показник. Май на увазi, що показник вказує, на скiльки знакiв потрiбно перемiстити кому вправо. Зауваж, що ця дiя протилежна тiй, яку ми виконували, коли перетворювали стандартний запис на експоненцiйний.

Приклад 1

Запиши 1.253 109 у виглядi стандартного запису.

1.253 109 = 1.253 1000000000 = 1253000000

1.253 109 = 1.253 1000000000 = 1253000000

Приклад 2

Запиши 6.24 105 у виглядi стандартного запису.

6.24 105 = 6.24 100000 = 624000

6.24 105 = 6.24 100000 = 624000

З наведених нижче прикладiв стає зрозумiло, як потрiбно дiяти, коли експоненцiйний запис числа має вiд’ємний показник. Можна уявити, що показник вказує, скiльки всього має бути нулiв або на скiльки знакiв потрiбно перемiстити кому влiво. Зауваж, що ця дiя протилежна тiй, яку ми виконували, коли перетворювали стандартний запис на експоненцiйний.

Приклад 3

Запиши 6.24 105 у виглядi стандартного запису.

6.24 105 = 6.24 0.00001 = 0.0000624

6.24 105 = 6.24 0.00001 = 0.0000624

Приклад 4

Запиши 1.982 103 у виглядi стандартного запису.

1.982 103 = 1.982 0.001 = 0.001982

1.982 103 = 1.982 0.001 = 0.001982

Приклад 5

Запиши 9.003 106 у виглядi стандартного запису.

9.003 106 = 9.003 0.000001 = 0.000009003

9.003 106 = 9.003 0.000001 = 0.000009003

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!