Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Що таке вiсь дiйсних чисел?


Вiдрiзок осi дiйсних чисел

Вiсь дiйсних чисел — дивовижна i таємнича рiч. Наприклад, вiсь дiйсних чисел охоплює нескiнченну кiлькiсть чисел, i так само нескiнченною є кiлькiсть чисел мiж будь-якими двома числами на нiй. Вiд самої лише думки про це паморочиться в головi.

Проте вiсь дiйсних чисел має чiтку структуру. Власне, вона дiлиться на двi частини числом 0. Лiворуч вiд 0 розташованi всi вiд’ємнi числа, а праворуч вiд 0 — всi додатнi числа.

Вiсь дiйсних чисел складається з цiлих чисел, десяткових чисел, дробiв, чисел, що представленi лiтерами, та чисел, що представленi iншими знаками. З вiком ти поступово дiзнаватимешся бiльше про рiзнi множини чисел. Що бiльше ти про них знатимеш, то легшою ставатимуть для тебе математика й розрахунки.

Тож тримайся мiцнiше, бо зараз почнеться дивовижна мандрiвка у свiт математики.

Незабаром ти опануєш цiлi додатнi та вiд’ємнi числа, десятковi числа та дроби. Дуже важливо придiлити час тому, щоб зрозумiти, як працюють рiзнi числа та як виконувати з ними розрахунки.

Вигнута числова лiнiя вiд 1 до 100

Помiркуй

Числа для математики – те саме, що й лiтери для мови: основнi будiвельнi блоки.

У мовi слова та речення складаються з лiтер. У математицi ми використовуємо числа, щоб виразити значення i розв’язувати задачi. Опанувавши i числа, i лiтери, ти отримаєш чудову основу, що допоможе тобi висловити думку чiтко й зрозумiло.

Помiркуй

Зможеш розмiстити цi числа в порядку зростання?

0, 4, 28, 41, 2.31, 6, 348, 1000, 31.54, 100

Починаємо з вiд’ємних чисел. Спершу записуємо вiд’ємне число з найбiльшим значенням. Далi вибираємо вiд’ємнi числа з дедалi меншим значенням, доки не дiйдемо до 0. Потiм вибираємо найменше додатне число. Нарештi, вибираємо додатнi числа в порядку збiльшення значення:

1000, 41, 4, 0, 2.31, 6, 28, 31.54, 100, 348

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання на числову вiсь? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!