Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Яку функцiю виконують вiдсотковi пункти?


Пiд час виборiв газети часто пишуть про рiвень пiдтримки рiзних партiй, намагаючись дати читачам уявлення про полiтичну обстановку. Вони можуть повiдомити, що одну партiю пiдтримують 30% виборцiв, i що пiдтримка зросла на 2.3 вiдсоткових пункти порiвняно з минулим мiсяцем. Коли пiд час опитувань цей вiдсоток збiльшується або зменшується, цi змiни наводяться не у вiдсотках, а у вiдсоткових пунктах. Це працює так само, як додавання або вiднiмання нормальних чисел, тобто якщо партiя з рiвнем пiдтримки 30% набирає 2.3 вiдсоткових пункти, то тепер вона матиме рiвень пiдтримки 30% + 2.3% = 32.3%.

Теорiя

Вiдсотковi пункти

Вiдсотковi пункти описують змiну числа, поданого у вiдсотках, де змiна вiдповiдає звичайним правилам додавання та вiднiмання.

Приклад 1

Партiя здобуває бiльшу пiдтримку в опитуваннях, набравши з 4% до 6%. Це означає, що пiдтримка цiєї партiї зросла на

6 4 = 2

вiдсоткових пункти. Якщо ми знайдемо вiдсоткову змiну пiдтримки, то з’ясуємо, що вона становить 50%, тому що

6 4 4 = 2 4 = 0.5 = 50%.

Приклад 2

Пiд час опитування 30.1% населення Вашингтона вiдповiли, що користувалися громадським транспортом для поїздок принаймнi раз на тиждень. Через два роки цей показник зрiс до 35.7%. Це означає, що кiлькiсть людей, якi користуються громадським транспортом для поїздок на роботу, зросла на

35.7 30.1 = 5.6

вiдсоткових пункти за два роки. На скiльки вiдсоткiв зрiс показник?

Скористаймося формулою для обчислення вiдсоткової змiни:

нове значення старе значення старе значення 100% = 5.6 30.1 100% = 18.6%

нове значення старе значення старе значення 100% = 5.6 30.1 100% = 18.6%

Як бачимо, вiдсоткова змiна становить 18.6%, а вiдсотковi пункти збiльшились на 5.6.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!