Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як використовувати коефiцiєнт зростання в розрахунках


Коефiцiєнт зростання використовується в наведенiй нижче формулi для виконання розрахункiв або розв’язування рiвнянь. У цiй формулi замiсть значення, яке потрiбно знайти, завжди пiдставляється x.

Формула

Розрахунок нового значення, старого значення та коефiцiєнта зростання

Нове значення = старе значення коефiцiєнт зростання

Приклад 1

Цiна автомобiля знижується на 5 %. Якою буде цiна пiсля зниження, якщо поточна цiна автомобiля становить $20000?

Тут старе значення — це $20000, нове значення = x, а коефiцiєнт зростання обчислюється так:

(1 5 100) = 1 0.05 = 0.95

Нове значення: нове значення = старе значення коефiцiєнт зростання x = $20000 0.95 = $19000

Приклад 2

iPhone 13 коштує $799; цiна нової моделi зросла на 15 % порiвняно з iPhone 12. Скiльки коштує iPhone 12?

Тут старе значення = x, нове значення — $799, а коефiцiєнт зростання стає

(1 + 15 100) = 1 + 0.15 = 1.15

Отже, старе значення становить: нове значення = старе значення коефiцiєнт зростання 799 = x 1.15 799 1.15 = x 1.15 1.15 x 694.78

iPhone 12 коштує $694.78.

Приклад 3

Спочатку товар коштував $599. Цiну знизили до $349, а в магазинi кажуть, що цiна знижена на 45 %. Це правда?

Щоб знайти p, спочатку потрiбно знайти коефiцiєнт зростання (кз). Це можна зробити за допомогою наведеної вище формули.

Let’s call the growth factor gf to save some space. нове значення = старе значення кз 349 = 599 кз| : 599 кз = 349 599 0.583

нове значення = старе значення кз 349 = 599 кз| : 599 кз = 349 599 0.583

Оскiльки значення коефiцiєнта зростання менше за 1, ми отримали пiдтвердження зниження цiни. Потiм використовуємо формулу для визначення коефiцiєнта зростання з мiнусом, щоб знайти p у вiдсотках: 0.583 = 1˘ p 100 p 100 = 1˘0.583 p 100 = 0.417| 100 p = 41.7

Цiна знизилась лише на 41.7 %. Схоже, тебе ввели в оману!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!