Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Що таке амортизацiйний кредит?


В амортизацiйному кредитi усi платежi, якi йдуть у рахунок погашення основної суми кредиту, однаковi за розмiром, тобто розмiр платежiв на погашення залишку основної суми боргу лишається незмiнним. Проте розмiр платежiв за вiдсотками з часом зменшується, адже зменшується залишок основної суми боргу.

Якщо порiвняти iпотечнi кредити з фiксованою ставкою та амортизацiйнi кредити, останнi дешевшi, але менш поширенi.

Причина, через яку бiльшiсть людей досi обирають iпотечнi кредити з фiксованою вiдсотковою ставкою, а не амортизацiйнi кредити, полягає в тому, що iпотечнi кредити з фiксованою ставкою часто даються на великi суми, а розмiри платежiв на початку зазвичай не такi великi. Зокрема, це дасть тобi змогу придбати бiльший будинок, навiть якщо в довгостроковiй перспективi ти заплатиш бiльшу суму вiдсоткiв.

Формула

Основний платiж = сума кредиту кiлькiсть платежiв за вiдсотками

Основний платiж = сума кредиту кiлькiсть платежiв за вiдсотками

Формула

Вiдсоток = непогашений залишок кредиту вiдсоткова ставка

Вiдсоток = непогашений залишок кредиту вiдсоткова ставка

Формула

Черговий платiж = основний платiж + вiдсоток

Черговий платiж = основний платiж + вiдсоток

Формула

Непогашений залишок кредиту = попереднiй залишок кредиту основний платiж

Непогашений залишок кредиту = попереднiй залишок кредиту основний платiж

Приклад 1

Бен i Джеррi хочуть купити квартиру в Лондонi. Вони розглядають можливiсть взяття амортизацiйного кредиту. Вони склали бюджет i визначили, що можуть сплачувати щорiчний черговий платiж не бiльше нiж £205000. Вони хочуть узяти кредит на суму £1500000 з вiдсотковою ставкою 3.5 % рiчних на десять рокiв. Якою буде сума першого платежу за цим кредитом? Чи можуть вони собi це дозволити?

Графiк перших 10 платежiв за кредитом

Таблиця Excel з першими 10 платежами за кредитом

Таблиця Excel iз формулами для розрахунку платежiв з рисунку вище

Сума першого платежу становитиме £202500, що нижче лiмiту, встановленого Беном i Джеррi. Вони можуть дозволити собi цей амортизацiйний кредит.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!
Біла стрілка, що вказує ліворучПопередня стаття
Що таке кредит?
Наступна стаття Біла стрілка, що вказує праворуч
Що таке іпотечний кредит із фіксованою ставкою?