Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Що таке амортизацiйний кредит?


В амортизацiйному кредитi усi платежi, якi йдуть у рахунок погашення основної суми кредиту, однаковi за розмiром, тобто розмiр платежiв на погашення залишку основної суми боргу лишається незмiнним. Проте розмiр платежiв за вiдсотками з часом зменшується, адже зменшується залишок основної суми боргу.

Якщо порiвняти iпотечнi кредити з фiксованою ставкою та амортизацiйнi кредити, останнi дешевшi, але менш поширенi.

Причина, через яку бiльшiсть людей досi обирають iпотечнi кредити з фiксованою вiдсотковою ставкою, а не амортизацiйнi кредити, полягає в тому, що iпотечнi кредити з фiксованою ставкою часто даються на великi суми, а розмiри платежiв на початку зазвичай не такi великi. Зокрема, це дасть тобi змогу придбати бiльший будинок, навiть якщо в довгостроковiй перспективi ти заплатиш бiльшу суму вiдсоткiв.

Формула

Основний платiж = сума кредиту кiлькiсть платежiв за вiдсотками

Основний платiж = сума кредиту кiлькiсть платежiв за вiдсотками

Формула

Вiдсоток = непогашений залишок кредиту вiдсоткова ставка

Вiдсоток = непогашений залишок кредиту вiдсоткова ставка

Формула

Черговий платiж = основний платiж + вiдсоток

Черговий платiж = основний платiж + вiдсоток

Формула

Непогашений залишок кредиту = попереднiй залишок кредиту основний платiж

Непогашений залишок кредиту = попереднiй залишок кредиту основний платiж

Приклад 1

Бен i Джеррi хочуть купити квартиру в Лондонi. Вони розглядають можливiсть взяття амортизацiйного кредиту. Вони склали бюджет i визначили, що можуть сплачувати щорiчний черговий платiж не бiльше нiж £205000. Вони хочуть узяти кредит на суму £1500000 з вiдсотковою ставкою 3.5 % рiчних на десять рокiв. Якою буде сума першого платежу за цим кредитом? Чи можуть вони собi це дозволити?

Графiк перших 10 платежiв за кредитом

Таблиця Excel з першими 10 платежами за кредитом

Таблиця Excel iз формулами для розрахунку платежiв з рисунку вище

Сума першого платежу становитиме £202500, що нижче лiмiту, встановленого Беном i Джеррi. Вони можуть дозволити собi цей амортизацiйний кредит.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!