Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Що таке іпотечний кредит із фіксованою ставкою?

Iпотечний кредит iз фiксованою ставкою – це тип кредиту, де черговi внески мають однаковi розмiри, але спiввiдношення мiж вiдсотками та основними платежами змiнюється з часом.

Спочатку сума внеску, що йде на погашення вiдсоткiв, є високою, а сума основного платежу низькою. Але в мiру поступового погашення кредиту суми внескiв на погашення вiдсоткiв зменшуються, а основнi платежi збiльшуються. У кiнцевому пiдсумку iпотечнi кредити з фiксованою ставкою зрештою дорожчi за кредити з класичною схемою погашення.

Формула

Черговi внески за iпотечними кредитами з фiксованою ставкою

Черговий внесок = основний платiж + вiдсотки

Черговий внесок = основний платiж + вiдсотки

Приклад 1

Стiв Роджерс i Стiвен Стрендж хочуть купити квартиру на Манхеттенi. Їм потрiбно оформити кредит, щоб заплатити за неї. Вони знають, що платежi за кредитом iз класичною схемою погашення спочатку можуть бути досить великими, тому розглядають iпотечний кредит iз фiксованою ставкою. Роджерс i Стрендж у змозi платити $115000 на рiк. Вони оформлюють кредит у розмiрi $1000000 за ставкою 4 % рiчних. Сума першого основного платежу – $83291. Яка сума вiдсоткiв за першим внеском? Чи зможуть Роджерс i Стрендж повернути кредит?

Сума вiдсоткiв за першим внеском:

Вiдсотки (перший внесок = 1000000 0.04 = $40000

Вiдсотки (перший внесок) = 1000000 0.04 = $40000

Тепер обчислюємо розмiр внескiв, щоб з’ясувати, чи зможуть Роджерс i Стрендж погасити кредит:

Черговий внесок = $83291 + $40000 = $123291

Черговий внесок = $83291 + $40000 = $123291

Внески по $123291 – це бiльше, нiж можуть дозволити собi Роджерс i Стрендж, оскiльки вони визначили, що можуть платити лише $115000 на рiк. Їм доведеться шукати iншу квартиру або брати кредит пiд нижчий вiдсоток.

На двох рисунках нижче можна побачити рiзницю мiж погашенням кредиту з класичною схемою погашення та iпотечного кредиту з фiксованою ставкою.

Кредит iз класичною схемою погашення складається з основних платежiв однакового розмiру, проте сума вiдсоткiв зменшується в мiру зменшення суми основного боргу за кредитом. А отже, сума першого внеску досить висока, але з часом суми чергових внескiв на погашення вiдсоткiв зменшуються.

Iпотечний кредит iз фiксованою ставкою характеризується тим, що розмiри основних платежiв та внескiв за вiдсотками з часом зменшуються. Платежi на погашення основної суми збiльшуються на стiльки ж, на скiльки зменшується сума внескiв на погашення вiдсоткiв. Ось чому сума чергових внескiв iз часом не змiнюється — адже сума платежiв у рахунок основної суми зростає, а черговi внески на погашення вiдсоткiв зменшуються на ту саму суму.

Графiк перших 10 платежiв за амортизацiйним кредитом

Сума основних платежiв за кредитом iз класичною схемою погашення: $1000000

Сума платежiв на погашення вiдсоткiв за кредитом iз класичною схемою погашення: $220000

Графiк перших 10 платежiв за iпотечним кредитом iз фiксованою ставкою

Сума основних платежiв за iпотечним кредитом iз фiксованою ставкою: $1000000

Сума платежiв на погашення вiдсоткiв за iпотечним кредитом iз фiксованою ставкою: $232909.44

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!