Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Що таке кредит?


Ми часто чуємо в рекламi та в iнших сферах повсякденного життя слово кредит. Це грошовi кошти, якi нам позичає кредитор, наприклад банк.

Коли банк вирiшує позичити тобi грошi, вiн сам хоче отримати прибуток. Тому банк вiзьме з тебе плату за те, що позичає тобi кошти. Цю плату називають вiдсотком.

Правило

Ось що вiдбувається, коли ми позичаємо грошi в банку

1.
Ми йдемо до банку й просимо кредит, скажiмо, на будинок чи машину. Банк має знати, скiльки ми можемо позичити. Нам потрiбно показати, що наш дохiд достатнiй, щоби повернути кредит. Це називається здатнiстю погасити кредит. Ми маємо надати банку документи: квитанцiю про зарплату, пiдтвердження витрат i залишкiв на банкiвських рахунках, щоб продемонструвати здатнiсть погасити кредит.
2.
Банк потребує заставу за кредитом у виглядi будинку/автомобiля, який ми купуємо. Якщо ми не погасимо кредит, банк заволодiє придбаним нами будинком/автомобiлем i продасть його. У випадку з будинком це називається позбавленням права викупу заставної. У випадку з автомобiлем йдеться про набуття права власностi.
3.
Ми сплачуємо певну суму грошей щомiсяця. Ця сума називається щомiсячним платежем. Ця сума зазвичай дiлиться на кiлька мiсяцiв, протягом яких ми перiодично здiйснюватимемо платежi для погашення кредиту.
4.
Щомiсячний платiж дiлиться на двi частини: основну суму та вiдсотки. Основна сума – це частина, яка охоплює погашення кредиту. Вiдсотки — це цiна, яку ми платимо банку за те, що вiн позичає нам грошi, тобто для нас це чиста витрата.

Правило

Банк пропонує два види вiдсоткових ставок:

Номiнальна вiдсоткова ставка:

вiдсоток, який вимагається банком до сплати, тобто скiльки коштує кредит за словами банку.

Ефективна вiдсоткова ставка:

номiнальна вiдсоткова ставка + усi додатковi платежi. Ця вiдсоткова ставка вказує, скiльки насправдi коштує кредит!

Є два основних види кредитiв: кредит iз класичною схемою погашення та кредит iз ануїтетною схемою погашення. Бiльшiсть iндивiдуальних позичальникiв беруть кредити з ануїтетною схемою погашення. Для обох видiв кредитiв мiсячну ставку можна розрахувати так:

Формула

Мiсячна ставка = вiдсоток + виплата основної суми

Мiсячна ставка = вiдсоток + виплата основної суми

Обидва види кредитiв мають рiзнi способи розрахунку вiдсоткiв i основної суми платежу, а отже, i розмiр щомiсячного платежу. У наступнiй статтi ми розглянемо кредити з класичною схемою погашення, а потiм – значно поширенiшi кредити з ануїтетною схемою погашення.

Вчителька математики рахує грошi

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!