Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як складати бюджет


Бюджет – це оцiнка майбутнiх доходiв i витрат. Це iнструмент контролю витрат, що допоможе ухвалювати правильнi економiчнi рiшення. Головна мета бюджету – з’ясувати свої доходи й витрати та перевiрити спiввiдношення мiж ними. Так ми отримаємо набагато краще уявлення про те, скiльки грошей можемо витратити.

Якщо наш дохiд менший за нашi витрати, це свiдчить про дефiцит бюджету. Це означає, що ми витрачаємо бiльше грошей, нiж маємо. Якщо наш бюджет показує бiльше витрат, нiж доходiв, нам доведеться скоротити витрати, а отже, витрачати менше грошей. Це також може означати, що потрiбно бiльше працювати або влаштуватися на краще оплачувану роботу.

Якщо бюджет показує, що нашi доходи перевищують витрати, це вказує на профiцит. Тут є два варiанти: бiльше витрачати або бiльше заощаджувати.

У цьому випадку завжди доцiльно заощадити принаймнi частину грошей шляхом iнвестицiй з низьким ризиком. Є багато способiв заощаджувати кошти. Наприклад, можна внести грошi на банкiвський рахунок або iнвестувати у фонди чи акцiї. Також можна вкласти грошi у свою справу, ставши власником малого бiзнесу.

Приклад 1

Пiсля непростого початку кар’єри на посадi помiчника юриста Майк Рос вирiшує вступити до юридичної школи, щоб стати юристом. Вiн складає бюджет, щоб розрахувати, як виживатиме самостiйно. Вiн має такi статтi доходiв та витрат:

Таблиця Excel зi статтями Майкових доходiв та витрат

Склади мiсячний бюджет для Майка. Як би ти використав залишки грошей?

Таблиця Excel з бюджетом для Майка

Нижче наведено бюджет, розрахований за допомогою формул Excel:

Таблиця Excel з формулами розрахунку бюджету вище

Як бачимо з бюджету, щомiсяця в Майка лишатиметься $1400.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!