Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як вести бухгалтерський облiк


Бюджет визначає, що станеться з грошима, натомiсть бухгалтерський облiк визначає, що насправдi з ними вiдбувається. Бухгалтерiя ведеться так само, як i бюджет. Єдина вiдмiннiсть полягає в тому, що в бухгалтерськi таблицi ми вносимо доходи та витрати, якi фактично вiдбулися.

Бухгалтерський облiк має ширшi наслiдки, нiж складання бюджету, бо цифри в бухгалтерськiй таблицi вiдповiдають фактичним даним. Натомiсть бюджет вказує лише на орiєнтовнi данi.

Якщо бухгалтерський облiк показує, що ми маємо бiльший дохiд, нiж витрати, то в нас дiйсно є профiцит — грошi, якi можна витратити або заощадити. Це добре, тож нам можна й далi вести поточний спосiб життя.

Якщо ж бухгалтерський облiк покаже, що нашi доходи нижчi за витрати, в нас можуть бути проблеми. Тодi ми матимемо дефiцит, i за вiдсутностi заощаджень нам може не вистачити грошей, щоб заплатити за все, що потрiбно. Це дуже серйозно.

Якщо ми маємо дефiцит, потрiбно внести деякi змiни. Щоб покрити дефiцит, нам доведеться зняти грошi зi свого ощадного рахунку або взяти кредит. Крiм того, доведеться змiнити спосiб життя або влаштуватися на роботу, яка збiльшить наш дохiд.

Приклад 1

Майк Рос веде бухгалтерiю, щоб з’ясувати свої доходи й витрати за останнiй мiсяць. Вiн мав такi доходи та витрати:

Таблиця Excel зi статтями Майкових доходiв та витрат за попереднiй мiсяць

Допоможи Майку Росу вести щомiсячну бухгалтерiю. Що можна порадити йому зробити, щоб усунути дефiцит?

Таблиця Excel з Майковою бухгалтерiєю

Документ Excel iз формулами для розрахунку доходiв i витрат iз таблицi вище

Дохiд вiд фiнансової допомоги значно нижчий, нiж Майк очiкував. Майку потрiбно скорегувати бюджет, iнакше йому не вистачатиме грошей щомiсяця. Вiн також може спробувати попросити в Спектера ще $100 допомоги. Якщо це не покриє його витрати, вiн також може попросити пiдвищення зарплати за роботу консультантом Гарвi.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!