Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Iндекс споживчих цiн i купiвельна спроможнiсть долара


Купiвельна спроможнiсть долара говорить нам, що можна придбати за 1 долар у певному роцi порiвняно з 1 доларом у iншому роцi. Iндекс споживчих цiн – це показник загального рiвня цiн. Часто записується як IСЦ.

Теорiя

Iндекс споживчих цiн

Iндекс споживчих цiн – це показник загального рiвня цiн у багатьох країнах. Скорочено його записують IСЦ. IСЦ говорить вам про цiну кошика конкретних товарiв, якi вважаються предметами першої необхiдностi. Можна порiвняти IСЦ за рiзнi роки, щоб побачити, як зростають i падають цiни.

Формула

Купiвельна спроможнiсть

Купiвельну спроможнiсть долара знаходимо за формулою:

Купiвельна спроможнiсть = 100 iндекс споживчих цiн = 100 IСЦ

Купiвельна спроможнiсть = 100 iндекс споживчих цiн = 100 IСЦ

Теорiя

Iнфляцiя та дефляцiя

Iнфляцiя – це зростання цiн, яке вiдбувається через збiльшення грошової маси порiвняно з кiлькiстю грошей, що витрачаються.

Дефляцiя – це поняття, протилежне iнфляцiї. Дефляцiя означає падiння цiн через скорочення грошової маси порiвняно з вартiстю товарiв, завдяки чому зростає платоспроможнiсть населення.

Теорiя

Тлумачення купiвельної спроможностi долара

  • Коли цiна товару з часом зростає, це означає, що долар подешевшав. Тодi купiвельна спроможнiсть долара знижується, що буває пiд час iнфляцiї.

  • Коли цiна товару з часом знижується, це означає, що долар подорожчав. Тодi купiвельна спроможнiсть долара зростає, що вiдбувається пiд час дефляцiї.

Приклад 1

Iндекс споживчих цiн у 2021 становив 120 (базисний перiод – 2017). Якою була купiвельна спроможнiсть долара 2021 року порiвняно з 2017 роком?

Вартiсть долара у 2021 = 100 iндекс споживчих цiн у 2021 = 100 120 0.83

Вартiсть долара у 2021 = 100 iндекс споживчих цiн у 2021 = 100 120 0.83

$1 у 2017 роцi вiдповiдає близько $0.83 у 2021 роцi. Це означає, що купiвельна спроможнiсть долара знизилася, i за один долар можна придбати менше товарiв, нiж у 2017 роцi.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!
Біла стрілка, що вказує ліворучПопередня стаття
Що таке процентні ставки за кредитною карткою
Наступна стаття Біла стрілка, що вказує праворуч
Що таке індекс цін та індекс споживчих цін?