Індекс споживчих цін і купівельна спроможність долара

Купiвельна спроможнiсть долара говорить нам, що можна придбати за 1 долар у певному роцi порiвняно з 1 доларом у iншому роцi. Iндекс споживчих цiн – це показник загального рiвня цiн. Часто записується як IСЦ.

Теорiя

Iндекс споживчих цiн

Iндекс споживчих цiн – це показник загального рiвня цiн у багатьох країнах. Скорочено його записують IСЦ. IСЦ говорить вам про цiну кошика конкретних товарiв, якi вважаються предметами першої необхiдностi. Можна порiвняти IСЦ за рiзнi роки, щоб побачити, як зростають i падають цiни.

Формула

Купiвельна спроможнiсть

Купiвельну спроможнiсть долара знаходимо за формулою:

Купiвельна спроможнiсть = 100 iндекс споживчих цiн = 100 IСЦ

Купiвельна спроможнiсть = 100 iндекс споживчих цiн = 100 IСЦ

Теорiя

Iнфляцiя та дефляцiя

Iнфляцiя – це зростання цiн, яке вiдбувається через збiльшення грошової маси порiвняно з кiлькiстю грошей, що витрачаються.

Дефляцiя – це поняття, протилежне iнфляцiї. Дефляцiя означає падiння цiн через скорочення грошової маси порiвняно з вартiстю товарiв, завдяки чому зростає платоспроможнiсть населення.

Теорiя

Тлумачення купiвельної спроможностi долара

  • Коли цiна товару з часом зростає, це означає, що долар подешевшав. Тодi купiвельна спроможнiсть долара знижується, що буває пiд час iнфляцiї.

  • Коли цiна товару з часом знижується, це означає, що долар подорожчав. Тодi купiвельна спроможнiсть долара зростає, що вiдбувається пiд час дефляцiї.

Приклад 1

Iндекс споживчих цiн у 2021 становив 120 (базисний перiод – 2017). Якою була купiвельна спроможнiсть долара 2021 року порiвняно з 2017 роком?

Вартiсть долара у 2021 = 100 iндекс споживчих цiн у 2021 = 100 120 0.83

Вартiсть долара у 2021 = 100 iндекс споживчих цiн у 2021 = 100 120 0.83

$1 у 2017 роцi вiдповiдає близько $0.83 у 2021 роцi. Це означає, що купiвельна спроможнiсть долара знизилася, i за один долар можна придбати менше товарiв, нiж у 2017 роцi.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!