Що таке індекс цін та індекс споживчих цін?

Iндекс цiн описує спiввiдношення мiж цiною продукту за один рiк i цiною того самого продукту за базисний рiк.

Iндекс цiн допомагає нам розрахувати змiни цiн у часi або в рiзних частинах свiту. Важливо пам’ятати, що iндекс цiн у вибраному базисному роцi становить 100.

Формула

Iндекс цiн порiвняно з базисним роком

Iндекс цiн = цiна цiна в базисному роцi 100

Формула

Iндекс цiн порiвняно з будь-яким роком

iндекс цiн 1 iндекс цiн 2 = цiна 1 цiна 2

Приклад 1

Цiна товару в базисному роцi становила $9.80. У 2015 роцi iндекс цiн становив 235. Якою була цiна товару у 2015 роцi?

Iндекс цiн у вибраному базисному роцi завжди становить 100. Можемо просто пiдставити надану iнформацiю у формулу, i отримаємо

iндекс цiн у 2015 iндекс цiн у базисному роцi = цiна у 2015 цiна у базисному роцi 235 100 = цiна у 2015 9.80 235 100 9.80 = цiна у 2015 9.80 9.80 цiна у 2015 = 235 100 9.80 = 23.30

У 2015 роцi цiна товару становила $23.30. А отже, вартiсть $1 знизилася, i магазини пiдвищили цiни на цей товар, щоб компенсувати це зниження.

Iндекс споживчих цiн (IСЦ) бере рiзнi iндекси цiн на низку товарiв i усереднює їх. Його мета в тому, щоб приблизно оцiнити, як цiна на всьому ринку змiнювалася щороку. Це дуже корисний показник пiд час розрахунку iнфляцiї та переговорiв щодо ставок заробiтної плати.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!