Що таке процентні ставки за кредитною карткою

Тобi знайомий вираз «жити не за коштами»? Це означає, що спокуса жити розкiшним життям стала занадто великою, через що людина почала витрачати бiльше грошей, нiж має. Це часто трапляється через неправильне використання кредитної картки.

Придбання товарiв за допомогою кредитної картки може призвести до витрати коштiв, яких ти насправдi не маєш. Коли ми користуємося кредитною карткою, то погоджуємося, що якщо не повернемо витрачену суму в повному обсязi до кiнця наступного розрахункового перiоду, з нас почнуть стягуватися вiдсотки.

Є рiзниця мiж кредитом на кредитнiй картцi та кредитом на будинок чи автомобiль. Iпотечнi кредити та автокредити – це кредити, призначенi для певної мети, узгодженої з банком. Надалi банк використовує твiй будинок або автомобiль, залежно вiд того, на що ти позичив грошi, як заставу. Це означає, що якщо ти не здiйсниш платежi, банк може повернути або забрати твоє майно. На кредитну картку банк надає тобi кредит, який можна витратити на що завгодно та коли завгодно. Не обов’язково витрачати всi грошi вiдразу, i оплачується лише та частина кредиту, яку було використано, але не було негайно погашено. На кредитнiй картцi дiє обмеження щодо суми, яку можна позичити, вiдоме як кредитний лiмiт. Але на вiдмiну вiд iпотечного чи автокредиту, коли банк надає кредит на кредитну картку, то не має вашого майна, яке можна було б використати як заставу. Це пояснює, чому вiдсоткова ставка, яку ти сплачуєш за користування кредитною карткою, набагато вища, нiж вiдсоткова ставка за iпотечними та автокредитами. Тому завжди краще витрачати з кредитної картки стiльки грошей, скiльки ти можеш погасити щомiсяця.

Тi, хто «живе не за коштами», не обов’язково мали бажання жити на широку ногу або витрачати грошi, яких не мають. Часто вони опиняються в скрутному фiнансовому становищi, тому що не знають, як працює кредитна картка, а саме, що ви мають повернути всi грошi, якi витратили, i що крiм того мусять сплатити дуже високi вiдсотки за кредитом. Або ж вони зiткнулися з несподiваними витратами, як-от рахунки за лiкування або ремонт автомобiля чи будинку, i не змогли їх оплатити в iнший спосiб.

Оскiльки кредитнi картки зазвичай мають дуже високi вiдсотковi ставки, я б радила натомiсть використовувати дебетову картку, якщо ти не впевнений, що зможеш одразу сплатити весь баланс кредитної картки. Дебетова картка працює так само, як кредитна картка, але грошi, якi ти витрачаєш, — це грошi, якi ти ж вносиш у банк. Коли дебетова картка спорожнiє, це означатиме, що на твоєму банкiвському рахунку немає коштiв. Щоб знову скористатися дебетовою карткою, потрiбно внести бiльше грошей або дочекатися наступної зарплати.

Помiркуй

Ти мусиш заплатити $50 за ремонт телефона. Ти використовуєш кредитну картку з вiдсотковою ставкою 30%. На жаль, мине рiк, перш нiж ти зможеш погасити баланс картки. Скiльки ти маєш заплатити банку пiд час погашення боргу за кредитною карткою?

Спершу знаходимо суму 30 % рiчних вiд $50:

50 30 100 = 50 0.3 = $15

Це означає, що з кредитною карткою тобi доведеться сплатити на $15 бiльше за початкову суму ремонту, нiж iз дебетовою карткою. Всього доведеться заплатити

50 + 15 = $65.

Приклад 1

Пiсля чергового бою з Волдемортом Гаррi, Рон i Гермiона вирушають у довгоочiкувану вiдпустку. Уся їхня подорож коштує $4000; вони оплачують цю суму кредитною карткою Гаррi. Пiсля повернення додому вони розумiють, що витратили бiльше грошей на їжу та розваги, нiж планували спочатку, тому, коли приходить рахунок вiд компанiї, що видає кредитну картку, в них не вистачає грошей, щоб його оплатити. Баланс залишається несплаченим протягом 30 днiв пiсля очiкуваної дати погашення. Вiдсоткова ставка за кредитною карткою становить 33% рiчних. Скiльки вiдсоткiв додається до кредиту за кредитною карткою, i яку суму вiдсоткiв друзям доведеться повернути загалом?

Щоб знайти вiдсотки за цей мiсяць, потрiбно помножити кредит за кредитною карткою на рiчну вiдсоткову ставку та на кiлькiсть мiсяцiв, що минула з очiкуваної дати погашення. У цьому разi це 30 днiв, подiленi на 365 днiв. Враховуй високоснi роки! Тодi з’ясуємо, що сума додаткових вiдсоткiв становить

$4000 0.33 30 365 $108.49.

За один мiсяць сума кредиту зросла на $108.49. Чарiвникам потрiбно додати цю суму до початкової суми кредиту в розмiрi $4000. Всього вони мусять сплатити

4000 + 108.49 = $4108.49.

Якщо друзi вiдкладуть погашення боргу ще на мiсяць, тодi їм доведеться сплатити вiдсотки вiд $4108.49 — нового загального балансу. Така вартiсть вiдпустки та складних вiдсоткiв!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!