Що таке реальна заробітна плата в економіці?

Коли ми порiвнюємо заробiтну плату за рiзнi перiоди часу, наприклад за десятирiччя, потрiбно враховувати iнфляцiю.

Теорiя

Реальна заробiтна плата

Реальна заробiтна плата вимiрює твою купiвельну спроможнiсть як споживача. Тобто це мiра кiлькостi товарiв i послуг, якi ти можеш купити на свою зарплату.

Реальна з/п = з/п вартiсть валюти = з/п 100 IСЦ

Реальна з/п = з/п вартiсть валюти = з/п 100 IСЦ

Приклад 1

У 2010 роцi Дональд Дак заробив $32000. Якщо IСЦ у 2010 роцi становив 128.8, то якою була його реальна зарплата того року?

Насамперед потрiбно знайти вартiсть валюти за 2010 рiк. У цьому випадку йдеться про вартiсть долара.

Вартiсть долара у 2010 = 100 IСЦ у 2010 = 100 128.8 0.78

Тодi знаходимо реальну зарплату так:

Реальна з/п у 2010 = 32000 0.78 = 24960.

Отже, реальна заробiтна плата Дональда Дака у 2010 роцi становила $24960.

Приклад 2

У 2011 роцi заробiтна плата пана Дак зросла на 1.5%. На скiльки зросла його реальна зарплата з 2010 по 2011 роки, якщо IСЦ у 2011 роцi становив 130.4?

Спершу знаходимо заробiтну плату за 2011 рiк, щоб порiвняти її iз заробiтною платою 2010 року.

З/п у 2011 = 32000 1.015 = 32480

Перетворюємо пiдвищення зарплати на 1.5 % на коефiцiєнт зростання i отримуємо 1.015.

Далi потрiбно знайти вартiсть зарплати мiстера Дака за 2011 рiк у доларах. Використовуємо формулу розрахунку реальної заробiтної плати.

Вартiсть долара у 2011 = 100 IСЦ у 2011 = 100 130.4 0.77

Вартiсть долара у 2011 = 100 IСЦ у 2011 = 100 130.4 0.77

Отже, його реальна зарплата у 2011 роцi становила

Реальна з/п у 2011 = 32480 0.77 = 25009.6

Реальна з/п у 2011 = 32480 0.77 = 25009.6

Тепер можемо знайти пiдвищення реальної заробiтної плати у вiдсотках, використовуючи формулу для вiдсоткової змiни:

Реальна з/п у 2011 реальна з/п у 2010 Реальна з/п у 2010 = 25009.6 24960 24960 = 0.0020 = 0.2%

Реальна з/п у 2011 реальна з/п у 2010 Реальна з/п у 2010 = 25009.6 24960 24960 = 0.0020 = 0.2%

Попри те, що зарплата Дональда з 2010 по 2011 рiк зросла на 1.5 %, його реальна зарплата, а отже, i його купiвельна спроможнiсть, зросли лише на 0.2 %. Це зовсiм мало.

Зверни увагу! Пiд час переговорiв щодо ставки зарплати важливо знати реальну зарплату. Саме вона фактично визначає, наскiльки полiпшиться твоє особисте фiнансове становище. У майбутньому було б доцiльно дозволити дядьковi Скруджу вести переговори щодо зарплати.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!