Як обчислюється податок на додану вартість

У багатьох країнах свiту цiни на товари та послуги включають податок на додану вартiсть (скорочено ПДВ). Це означає, що коли ти купуєш товар у магазинi, з цiни товару стягується особливий податок, i ця сума надходить безпосередньо уряду. Є територiї, звiльненi вiд ПДВ, але це рiдкiсне явище, тому в цiй статтi ми їх не розглядатимемо.

Стандартна ставка ПДВ становить 20 %.

У Сполучених Штатах ПДВ не використовується, але є схожий податок, що стягується багатьма регiональними та мiсцевими органами влади, - податок iз продажiв. Для розрахунку цiни пiсля сплати податку з продажiв можна використовувати ту саму формулу, що й для розрахунку цiни з ПДВ (див. Правило нижче), хоча ставка податку з продажiв набагато нижча, зазвичай близько 7 чи 8 %.

Тепер з’ясуємо, як знайти цiну товару з та без ПДВ. Товари, у вартiсть яких входить ПДВ, мають цiну з ПДВ, а товари, у вартiсть яких ПДВ не входить, – цiну без ПДВ.

Правило

Знаходження цiни з ПДВ

Цiна з ПДВ = цiна без ПДВ (1 + ПДВ 100 )

Цiна з ПДВ = цiна без ПДВ (1 + ПДВ 100 )

Приклад 1

Товар коштує $40 без ПДВ. ПДВ на цей товар становить 20%. Скiльки коштує цей товар iз ПДВ?

Розрахунок має такий вигляд:

Цiна з ПДВ = 40 (1 + 20 100) = 40 1.20 = $48.00

Цiна товару з ПДВ становить $48.00.

Формула

Знаходження цiни без ПДВ

Цiна без ПДВ = цiна з ПДВ (1 + ПДВ 100 )

Приклад 2

Мережа продуктових магазинiв оголосила про зниження ПДВ на овочi та фрукти до 15%. На полицi в магазинi вказано цiну з ПДВ, але на касi ПДВ вираховується. ПДВ на харчовi продукти становить 15%. Якщо ти купуєш яблука за $1 iз ПДВ, то скiльки врештi заплатиш на касi?

Як вiдомо, якщо вiдсоток становить 15, то коефiцiєнт зростання становитиме 1.15. Використовуємо це, щоб знайти цiну товару без ПДВ.

Цiна без ПДВ = 1 1.15 $0.87

Яблука коштуватимуть $0.87 без ПДВ.

The math master buying coffe

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!