Що таке премії?

Премiя – це додаткова виплата для працiвникiв один раз або й декiлька разiв на рiк. Чи не найбiльш поширеними одноразовими виплатами є рiздвяна премiя (тринадцята зарплата) та вiдпустковi. Iнодi можна домовитися з роботодавцем, щоб отримати премiю в iнший час.

Розмiр премiї зазвичай вiдповiдає розмiру частини твоєї звичайної мiсячної заробiтної плати, щонайменше 50 %.

Вчителька математики у зимовiй вiдпустцi, оплаченiй з вiдпусткових.

Приклад 1

Заробiтна плата Сола Гудмена за рiк становить $24000. Згiдно з полiтикою компанiї, працiвники отримують вiдпустковi у розмiрi 8.5% вiд звичайної рiчної зарплати.

Яким буде розмiр вiдпусткових Сола?

Вiдпустковi за 2024 = Сумарна рiчна з/п ×вiдсоток рiчної з/п = 24000 × 0.085 = 2040

Вiдпустковi за 2024 = Сумарна рiчна з/п ×вiдсоток рiчної з/п = 24000 × 0.085 = 2040

Пан Гудмен отримає $2040 вiдпусткових.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!