Перспективне зображення з висоти пташиного польоту з однією зникомою точкою

Тут ти навчишся виконувати перспективне зображення з висоти пташиного польоту з однiєю зникомою точкою. Бачити щось з висоти пташиного польоту означає бачити щось згори, наче ми птахи.

Нижче наведено зображення, що iлюструють кроки, якi потрiбно здiйснити, щоб виконати перспективне зображення з висоти пташиного польоту.

Доцiльно витягнути аркуш паперу й спробувати самостiйно, дотримуючись цих вказiвок. Якщо маєш, використовуй рiзнi кольори. Пiсля того як тобi це вдасться, спробуй повторити перспективне зображення без допомоги цих вказiвок.

Правило

Як виконати зображення з перспективи з висоти пташиного польоту

1.
Проведи лiнiю горизонту трохи вище за середину аркуша.
2.
Познач зникому точку на лiнiї горизонту. Це точка, що розташована десь на лiнiї горизонту.
3.
Зобрази прямокутник нижче за лiнiю горизонту.
4.
Проведи прямi вiд кутiв прямокутника до зникомої точки.
5.
Зобрази ще один прямокутник над першим накресленим прямокутником. Другий прямокутник має бути меншим за перший, а його кути повиннi дотикатися до прямих, проведених iз кутiв великого прямокутника.
6.
Щоб посилити виразнiсть зображеного прямокутника, треба сильнiше навести лiнiї прямокутника. Вiдрiзки, якi потрiбно навести сильнiше, — це тi, що проходять мiж кутами двох прямокутникiв, i тi, що проходять мiж кутами тих самих прямокутникiв.

Кроки 1, 2 та 3:

Перспективне зображення з висоти пташиного польоту 1

Крок 4:

Перспективне зображення з висоти пташиного польоту 2

Крок 5:

Перспективне зображення з висоти пташиного польоту 3

Крок 6:

Перспективне зображення з висоти пташиного польоту 4

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!