Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Перспективне зображення з жаб’ячої перспективи з однiєю зникомою точкою


Тут ти дiзнаєшся, як виконувати перспективне зображення з жаб’ячої перспективи з однiєю зникомою точкою. Коли ми зображаємо щось з жаб’ячої перспективи, то показуємо свiт знизу, наче з погляду жаби.

Нижче наведено вказiвки до виконання перспективного зображення з жаб’ячої перспективи.

Доцiльно витягнути аркуш паперу й спробувати самостiйно, дотримуючись цих вказiвок. Якщо маєш, використовуй рiзнi кольори. Пiсля того як тобi це вдасться, спробуй повторити перспективне зображення без допомоги цих вказiвок.

Правило

Як виконати зображення з жаб’ячої перспективи

1.
Проведи лiнiю горизонту трохи нижче за середину аркуша.
2.
Познач зникому точку на лiнiї горизонту. Це точка, розташована десь на лiнiї горизонту.
3.
Зобрази прямокутник над лiнiєю горизонту.
4.
Проведи прямi вiд кутiв прямокутника до зникомої точки.
5.
Зобрази ще один прямокутник пiд першим накресленим прямокутником. Другий прямокутник має бути меншим за перший, а його кути повиннi дотикатися до прямих, проведених iз кутiв великого прямокутника.
6.
Щоб посилити виразнiсть зображеного прямокутника, треба сильнiше навести лiнiї прямокутника. Вiдрiзки, якi потрiбно навести сильнiше, — це тi, що проходять мiж кутами двох прямокутникiв, i тi, що проходять мiж кутами тих самих прямокутникiв.

Кроки 1, 2 та 3:

Перспективне зображення з жаб’ячої перспективи 1

Крок 4:

Перспективне зображення з жаб’ячої перспективи 2

Крок 5:

Перспективне зображення з жаб’ячої перспективи 3

Крок 6:

Перспективне зображення з жаб’ячої перспективи 4

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!
Біла стрілка, що вказує ліворучПопередня стаття
Перспективне зображення з висоти пташиного польоту з однією зникомою точкою
Наступна стаття Біла стрілка, що вказує праворуч
Пперспективне зображення з двома зникомими точками