Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Пперспективне зображення з двома зникомими точками


Зображаючи щось у перспективi, ми намагаємося створити реалiстичне зображення дiйсностi. У цiй статтi ти знайдеш вказiвки до того, як виконувати перспективне зображення, коли є двi зникомi точки з рiзних перспектив.

Щоб виконати перспективне зображення, тобi знадобляться лiнiя горизонту, допомiжнi прямi та зникомi точки. Лiнiя горизонту — це завжди рiвна пряма на рiвнi очей. Допомiжнi прямi — це прямi, якi допомагають знайти точки, необхiднi для зображення. Їх стирають, коли малюнок завершено. Лiнiї, що паралельнi в реальному життi, на перспективному зображеннi похилi та сходяться в однiй точцi. Цю точку називають зникомою точкою. На одному малюнку може бути декiлька зникомих точок.

Можна визначити перспективу малюнка, помiстивши мотив вище, на або нижче за лiнiю горизонту. Пiд час перспективного зображення важливо використовувати три рiзнi кольори, щоб мати змогу вiдстежувати всi види лiнiй.

Правило

Рiзни види перспективи

Перспектива на рiвнi очей:

Мотив розташований на тiй самiй висотi, що й лiнiя горизонту. Ми дивимося на мотив прямо.

Перспектива з висоти пташиного польоту:

Мотив розташований нижче за лiнiю горизонту. Ми дивимося на мотив згори донизу.

Жаб’яча перспектива:

Мотив знаходиться над лiнiєю горизонту. Ми дивимося на мотив знизу догори.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!
Біла стрілка, що вказує ліворучПопередня стаття
Перспективне зображення з жаб’ячої перспективи з однією зникомою точкою
Наступна стаття Біла стрілка, що вказує праворуч
Перспективне зображення з перспективи на рівні очей із двома зникомими точками