Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
7/10
Hakemerke

Hva er arealet av bildet?

Bilde (fotografi) som er 2 x 3 ft + rutenett
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte