Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Hva er arealet av TV-en?

TV som er 2 x 3 ft
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte