Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
3/10
Hakemerke

Har figurene like stort areal?

Rektangel 2x4 og kvadrat 3x3
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte