Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
4/10
Hakemerke

Har figurene like stort areal?

Rektangel 4x5 og rektangel 5x4
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte