Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
18/18
Hakemerke

Hvor lang er øreringen?

Linjal 0 - 12 in med desimaler over ørering 3/4 in
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte