Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
17/18
Hakemerke

Hvor lang er leppestiften?

Linjal 0 - 12 in med desimaler over leppestift 3 1/4 in
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte