Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
10/10
Hakemerke

Hvor mange yd er det i 412 ft4\frac{1}{2} \text{ ft}?

Barn som tenker
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte