Vekt

House of Math-logo
Mute Button
Level
5/10
Hakemerke

Hvor mange oz er 112 lb1\frac{1}{2} \text{ lb}?

Barn som tenker
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte