Volum

House of Math-logo
Mute Button
Level
4/10
Hakemerke

Hva kan vi bruke for å måle hvor mye vann vi skal blande med saft?

Saftglass
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte