Areal

House of Math-logo
Level
10/10
Hakemerke

Hva er arealet?

Figur som er (1 x 6) + (1 x 4) + (1 x 2) + (1 x 4) + (1 x 6) ruter med rutenett
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte