Areal (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Hva er arealet?

Figur som er (1 x 4) + (1 x 3) + (1 x 2) + (1 x 1) ruter med rutenett
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte