Areal

House of Math-logo
Level
4/10
Hakemerke

Hva er arealet av senga?

Seng som er 2 m x 1,5 m
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte