Areal

House of Math-logo
Level
5/10
Hakemerke

Hva er arealet av bordtennisbordet?

Bordtennis-bord som er 3 m x 1,5 m
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte