Areal

House of Math-logo
Level
10/10
Hakemerke

Hvilken figur har dette arealet?

18 cm2

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte