Areal (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
10/10
Hakemerke

Har figurene like stort areal?

Kvadrat 6x6 og rektangel 5x7
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte