Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Har figurene like stort areal?

Rektangel 3x7 og rektangel 4x5
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte