Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
18/18
Hakemerke

Hvor lang er øreringen?

Linjal 0 - 10 cm med mm og ørering 0,8 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte