Lengde (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hvordan kan 210 cm skrives som m og cm?

Barn som tenker
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte