Lengde

House of Math-logo
Level
1/20
Hakemerke

Hvor mange centimeter det i en 1 meter?

Child thinking
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte